அறிவியலின் ஆக்கமும் அழிவும்!?

                                                
 Photos:  PrakasH MunnA

அண்டத்து தூசியெலாம் அன்றோர்நாள் அங்குமிங்கும்...
குண்டுகுண்டாய் மோத குவிந்த அணுத்திரள்கள்,
திண்டுதிண்டாய் சீற தெரித்த கதிரவனுள்,
பிண்டுப் பிரிந்ததேநம் பூமி!
          
அண்டம் விட்டு அண்டம் ஆயும்,
அறிவியல்... ஒர்நாள் –
கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும்?
அகிலம் கருகி... சாம்பலாகும்!

மானுடம் பிழைக்க –
பயிர் வயல்கள்,
செடி கொடிகள்...
பூத்துப் புன்னகைக்கின்றன!

ஆனால் –
பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளால்,
தானியங்கள், காய்கள், கனிகள்;
நஞ்சுகளாகின்றன!

அதனால்...
அறிவியல் ஒரு
அரியும் வெங்காயம்!
மருந்தும் ஆகின்றது!
எரிச்சலும் தருகின்றது!

அறிவியல்...
சூரிய மண்டலம்கடந்து...
சுழலவும் செய்கின்றது!
பால்வெளி வீதிக்குள்நுழைந்து...
பயணமும் தொடர்கின்றது!

அதனால்...
உலகம் சுருங்குகின்றது!
பிற கிரகங்களின்
இரகசியங்களைத்
தெரியவும் உதவுகின்றது!

ஆனால்...
அழிவைச் செய்திடும்
கலகக் காரர்களுக்கு–
வேட்டைநாயும் ஆகின்றது!

அறிவியல் இரவுகளில் …
ஒளிக் கற்றைகளாகி
அகிலத்துக்குள்
இருட்டைக் களைகின்றது!

உலகோர் தேவைகளை...
ஆலைகளாகிப்
பூர்த்தி செய்கின்றது!

ஆனால்...
ஓசோன் படலத்தை
ஓட்டை ஆக்குகின்றது!

சூரியனின்
புற ஊதாக் கதிர்களை
உட்புக வைத்து...

பூமிச் சோலைகளின்–
பரப்புக்களைச் சுருக்கி,
பாலைவனங்களாய்...
மா[ற்]றவும் செய்கின்றது!

அறிவியல்...
அற்புத கணனிகளாகி,
இயந்திர மானுடமாகி,
விந்தைகளைப் புரிகின்றது!

ஆனால்... இன்றைய
இளைய சமுதாயத்தினரை,
கல்வி முடித்தும் –
வேலையில்லா...
பட்டதாரிகளாக்குகின்றது!

புவனத்தை –
போர்களங்கள்,
ஆக்குகின்றது!

பருவ வயதினர்...
கைச் செல்போன்களாகி,
குடும்பத் தந்தையரின் வருமானம் –
சேமிப்புக்குள் உயரவிடாமல்...

உதிரம் கசிய...
உழைப்போர்
வியர்வைத் துளிகளே போல்...

உலக பொருளாதாரத்தை
தினசரி –
விரயம் செய்கின்றது!

இதனால்...
ஒரு பெண் [வேலையில்லா பட்டதாரி!]
கவிதை எழுதுகிறார்...?

*வளர்ச்சி உண்டு! ஆற்றல் உண்டு !
வனப்பும் உண்டு!

ஆனால்...
மணமே இல்லை!
இந்த,
செல்போன் கொடி மலரே போல்...
அறிவியல் பூவும்,
முதிர் கன்னி!

   [Verses from      ... thoughts!]

 குறிப்பு:
  * இக்குறியிட்டது, சென்னை  
 வானொலிமூலமாக 11.12.2004  அன்று ஒலி  பரப்புச்செய்யப்பட்டது.
   [கவிதைத் தலைப்பு, வானொலியினுடையது] 


NASA's Great Observatories Celebrate International Year of Astronomy

A never-before-seen view of the turbulent heart of our Milky Way galaxy is being unveiled by NASA on Nov. 10. This event will commemorate the 400 years since Galileo first turned his telescope to the heavens in 1609. In celebration of this International Year of Astronomy, NASA is releasing images of the galactic center region as seen by its Great Observatories to more than 150 planetariums, museums, nature centers, libraries, and schools across the country.

The Full Story

A never-before-seen view of the turbulent heart of our Milky Way galaxy is being unveiled by NASA on Nov. 10. This event will commemorate the 400 years since Galileo first turned his telescope to the heavens in 1609.

In celebration of this International Year of Astronomy, NASA is releasing images of the galactic center region as seen by its Great Observatories to more than 150 planetariums, museums, nature centers, libraries, and schools across the country.

The sites will unveil a giant, 6-foot-by-3-foot print of the bustling hub of our galaxy that combines a near-infrared view from the Hubble Space Telescope, an infrared view from the Spitzer Space Telescope, and an X-ray view from the Chandra X-ray Observatory into one multiwavelength picture. Experts from all three observatories carefully assembled the final image from large mosaic photo surveys taken by each telescope. This composite image provides one of the most detailed views ever of our galaxy's mysterious core.

Participating institutions also will display a matched trio of Hubble, Spitzer, and Chandra images of the Milky Way's center on a second large panel measuring 3 feet by 4 feet. Each image shows the telescope's different wavelength view of the galactic center region, illustrating not only the unique science each observatory conducts, but also how far astronomy has come since Galileo.

The composite image features the spectacle of stellar evolution: from vibrant regions of star birth, to young hot stars, to old cool stars, to seething remnants of stellar death called black holes. This activity occurs against a fiery backdrop in the crowded, hostile environment of the galaxy's core, the center of which is dominated by a supermassive black hole nearly four million times more massive than our Sun. Permeating the region is a diffuse blue haze of X-ray light from gas that has been heated to millions of degrees by outflows from the supermassive black hole as well as by winds from massive stars and by stellar explosions. Infrared light reveals more than a hundred thousand stars along with glowing dust clouds that create complex structures including compact globules, long filaments, and finger-like "pillars of creation," where newborn stars are just beginning to break out of their dark, dusty cocoons.

The unveilings will take place at 152 institutions nationwide, reaching both big cities and small towns. Each institution will conduct an unveiling celebration involving the public, schools, and local media.

The Astrophysics Division of NASA's Science Mission Directorate supports the International Year of Astronomy Great Observatories image unveiling. The project is a collaboration among the Space Telescope Science Institute in Baltimore, Md., the Spitzer Science Center in Pasadena, Calif., and the Chandra X-ray Center in Cambridge, Mass.

Credits

Credit: NASA, ESA, SSC, CXC, and STScI

#nasa #esa #spaceexploration
Photo

Comments

Popular posts from this blog

If no farmers' field work, never more birth!

என்தேக ஓசோன் படலமே!