என்தேக ஓசோன் படலமே!

Photo

என்காதல் உயிர் வாயுவே!

கார்பண்டை ஆக்சைடே போல் - 

பாரத, பேதமத நோய்... 
நம்... இடையே புகுந்து;
இருவரையும்...
இணைய, ஒட்டாதவாறு!
பிரித்து  [ஒன்றலுக்கு]
தடையாய்...
ஊறு செய்கின்றதோ?என்தேக ஓசோன் படலமே!

இங்கே சூரியனின்... 
ஏப்ரல்-மே அல்ட்ராவயலட்
பூமி உயிர்களை,
பயிர்களை,வயல்களை,
சுற்றிஎரிக்கும் முனைப்பில்...
எரிமலை ஆறுபோல்...
பாய, நீயோ...
உன் உலகமாக என்னை...
காப்பாற்ற முற்படாமல்,
காற்று  மண்டலத்தை
தொற்றிக் கொண்டு...
அங்கிருந்து நோக்குகின்றாயே!

[Verses from ... thoughts!]

Public

40m
NASA’s EPIC view spots flashes on Earth | #Geology #GeologyPage

One million miles from Earth, a NASA camera is capturing unexpected flashes of light reflecting off our planet. The homeward-facing instrument on NOAA’s Deep Space Climate Observatory, or DSCOVR, launched in 2015, caught hundreds of these flashes over the span of a year.

Read more : http://www.geologypage.com/2017/05/nasas-epic-view-spots-flashes-earth.html

Public

5h
Saying goodbye to glaciers | #Geology #GeologyPage #Glaciers

Glaciers around the world are disappearing before our eyes, and the implications for people are wide-ranging and troubling, Twila Moon, a glacier expert at the University of Colorado Boulder, concludes in a Perspectives piece in the journal Science today.

Read more : http://www.geologypage.com/2017/05/saying-goodbye-glaciers.html

Comments

Popular posts from this blog

அறிவியலின் ஆக்கமும் அழிவும்!?

If no farmers' field work, never more birth!